Ценностите на ХЕМИНОВА

 Ние постигаме амбициозни цели.

 

 Ние сме новатори.

 

 Ние вземаме решения и действаме.

 

 Ние ценим постиженията.

 

 Ние сме добри корпоративни граждани.

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact